Utvikling og gjennomføring
av boligprosjekter!

Eiendomsplan har i snart 30 år jobbet med boligbygging og boligutvikling. Selskapet jobber for og med profesjonelle investorer og ivaretar alle oppgaver knyttet til gjennomføring av et boligprosjekt.

Siden starten i 1994 har Eiendomsplan bygget eller deltatt i utviklingen av mer enn 2.000 boliger i Oslo -regionen. Selskapet har nå ca. 1.000 boliger under planlegging eller produksjon. Fornebu sentrum kommer i tillegg.

Eiendomsplan har kontorer på Skøyen i Oslo

Eiendomsplan Management AS ivaretar alle oppgaver knyttet til gjennomføring av et prosjekt, herunder:

  • Identifisering og kjøp
  • Strukturering og finansiering
  • Planlegging og regulering av tomter
  • Konseptutvikling og markedsanalyse
  • Forretningsførsel og økonomistyring
  • Gjennomføring av byggeprosesser
  • Salg og markedsføring

Aktuelle prosjekter

Gregers Kvartal

Lillo Gård

Bergerveien 24

Vøyen Hageby

Høvik Stasjonsby