Om oss

Eiendomsplan har i snart 30 år jobbet med boligbygging og boligutvikling. Selskapet jobber for og med profesjonelle investorer og ivaretar alle oppgaver knyttet til gjennomføring av et boligprosjekt.

Siden starten i 1994 har Eiendomsplan bygget eller deltatt i utviklingen av mer enn 2.000 boliger i Oslo -regionen. Selskapet har nå ca. 1.000 boliger under planlegging eller produksjon. Fornebu sentrum kommer i tillegg.

Eiendomsplan har kontorer på Skøyen i Oslo

Eiendomsplan Management AS ivaretar alle oppgaver knyttet til gjennomføring av et prosjekt, herunder:

  • Identifisering og kjøp
  • Strukturering og finansiering
  • Planlegging og regulering av tomter
  • Konseptutvikling og markedsanalyse
  • Forretningsførsel og økonomistyring
  • Gjennomføring av byggeprosesser
  • Salg og markedsføring

«Vi har omkring 2000 boliger til en samlet prosjektverdi på 9,5 mrd. under planlegging og produksjon»

Vi har utviklet mer enn 2000 boliger

Ca. 1000 boliger under planlegging eller produksjon

Samlet prosjektverdi på 9,5 mrd