Elvesiden

Beliggenhet: Lillogata 5

Antall boliger: 100

Megler: Obos Megleren

Ferdigstilt: 2009

Arkitekt: 4B Arkitekter AS

Entreprenør: AF Gruppen Norge AS

Elvesiden var en videreføring av bebyggelsen på Elvebredden. Prosjektet besto av 100 leiligheter fordelt på to bygingskropper. Det ble lagt ut for salg i 2006 og ferdigstilt i 2009. Prosjektet var et samarbeide med Obos og ble lagt ut som et borettslag med fortrinnsrett for OBOS-medlemmer.