Fornebu Sentrum

Samarbeidsprosjekt mellom Selvaag Bolig og Eiendomsplan.

Tomten ligger på den fremtidige endestasjonen på Fornebubanen, og er det naturlige midtpunktet på Fornebu.

Prosjektet har som målsetning å skape et bærekraftig sentrumsområde med bymessige kvaliteter og gode møteplasser for beboere og besøkende.  Dette tilsier at det bygges boliger i høyden og næringsareal på bakkeplan. Tomten utgjør ca 82 mål.

Status: Eiendommen er under regulering