Furulundsveien

Beliggenhet: I Furulundsveien nær Ullern Kirke

Antall boliger: 10

Megler: Gjensidige NOR Eiendomsmegling AS

Byggeår: 2000-2002

Arkitekt: Aepos Arkitekter (Anne Grete Hansteen)

Entreprenør: AF Ragnar Evensen (totalentreprise)

Eneboligen som sto på tomten ble flyttet og satt i opprinnelig stand. Slik ble resten av tomten frigjort for et nytt – spennende leilighetskompleks som er godt tilpasset det omkringliggende miljø.