Furumoen

Beliggenhet: Bjørndal, Søndre Nordstand

Antall boliger: 130

Byggeår: 1998-2004

Arkitekt: Arkitektkontoret Haaland (Knut Haaland)

Entreprenør: Byggholt AS

Tomten på 30 mål ble kjøpt av OBOS, og utviklet med rekkehus og tomannsboliger med hyggelig «småhusstil» (var tidligere planlagt til blokk-bebyggelse). Prosjektet ble solgt til Byggholt AS før byggestart. Byggholt har fulgt opp intensjonene i bebyggelsesplanen og området fremstår i dag som meget vellykket.