Høvik Stasjonsby

Beliggenhet; Snoveien 17-19 m.fl.

Arkitekt; Arcasa Arkitekter AS

Salgsstart; 2023

Leiligheter; 200-220

Ferdig; 2025/2026

Megler; Sem & Johnsen

Området er under regulering til mellom 200 og 220 kvalitetsleiligheter med varierte størrelser. Beliggenheten på Høvik Stasjon er ideel i forhold til offentlig kommunikasjon og oppfyller Bærum Kommunes målsetting om fortetning på knutepunkter og i stasjonsnære områder.