Høvik Stasjonsby

Beliggenhet; Snoveien 17-19 m.fl.

Arkitekt; Sweco Arkitekter AS

Salgsstart; Årsskiftet 2024/25

Boliger; 160-170

Overlevering; 2027 og 2028

Megler; Sem & Johnsen

Området er regulert og vil bli bebygget med mellom 160 og 170 kvalitetsboliger med varierte størrelser. Beliggenheten på Høvik Stasjon er ideel i forhold til offentlig kommunikasjon og oppfyller Bærum Kommunes målsetting om fortetning på knutepunkter og i stasjonsnære områder.