Ski Panorama

Beliggenhet: Ski

Status: Under planlegging

Arkitekt: Arcasa

Utbygger: Et samarbeidsprosjekt mellom USBL og Eiendomsplan

Arkitekt: Dyrvik arkitekter

Ski Panorama AS planlegger å bygge ca. 150 moderne leiligheter på en av områdets beste tomter.

Fremdriftsplan: pågående regulering med mulig salgsstart i 2025.