Sogn Terrasse

Beliggenhet: Ved Sogn Hageby

Antall boliger: 173

Byggeår: 2003-2006

Arkitekt: Selvaagbygg AS

Entreprenør: Selvaagbygg AS

Megler: Exact Eiendomsmeglere AS

Attraktivt leilighetsprosjekt med svært sentral beliggenhet. Eiendomsplan Management AS forstår forretningsførselen som følge av at Eiendomsplan Prosjekt AS skaffet til veie 40% av egenkapitalen i prosjektet. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt med Selvaagbygg AS og OBOS.